Samråd om nytt kontorshus vid Tegelbacken 4

Publicerad
2 november 2016 13:29
Ämne
Så växer staden
Områden
Norrmalm

Perspektiv från Rödbodgatan söderut

Den 16 november hålls samrådsmöte om förslaget att ersätta kontorshuset intill Hotell Sheraton med en modernare och mer energieffektiv kontorsbyggnad. Samrådet pågår 1 november–13 december.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har skapat ett planförslag för att göra det möjligt för Skanska Fastigheter Stockholm att bygga ett modernt kontorshus med centrum i bottenplan vid Tegelbacken 4, men också för att förbättra framkomligheten för fotgängare i området.

Förslaget innebär att kontorshuset vid Tegelbacken 4 rivs och ersätts av ett nytt. För att använda platsen mer effektivt kommer de två motstående huskropparna mot Herkulesgatan respektive Tegelbacken byggas samman över gården. Det nya huset kommer att rymma flera olika företag och lokaler av olika slag. Dels blir det en blandning av kontorsrum och kontorslandskap, dels en blandning av butiker och service i husets bottenplan. Dessutom skapas en gångpassage mellan Tegelbacken och Herkulesgatan som kommer vara öppen under kontorstid.

Det nya kontorshuset blir bredare än det nuvarande och kommer att ta upp en del av Rödbodagatan. Utbreddningen innebär att Klarafarets in- och utfart vid Rödbodagatan tas bort, och att genomfarten mellan Klara Västra Kyrkogata och Tegelbacken försvinner. På Rödbodagatan blir det stoppförbud, och all lastning och lossning till kontor, butiker och restauranger ska ske i Klarafaret. Avstängningen innebär nya körvägar för den lokala trafiken, den övergripande trafiken påverkas marginellt av avstängningen.

I samband med projektet skapas bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik genom bättre stråk, fler cykelparkeringsplatser och mindre trafik i området. Exempelvis skapas en gångpassage genom det nya kontorhuset, Tysta Marigången rustas upp för att skapa trevligare och tryggare stråk mellan City och Gamla stan, och nedgången till Klarafaret, från Klara Västra Kyrkogata, blir ett gångfartsområde.

Planområde

Karta över Norrmalm där planområdet är inringat i rött vid Tegelbacken

Planområdet ligger vid Tegelbacken 4 i kvarteret Snäckan och består av en kontorsbyggnad som vetter mot Riddarfjärden och Gamla stan. Intill kontorshuset ligger Hotell Sheraton. I området finns det gott om butiker, restauranger och annan service.

Inom 200 meter finns Centralstationen, T-centralen och Station City som öppnar 2017 för pendeltågstrafik. Ett flertal busslinjer stannar vid Tegelbacken, framför kvarteret Snäckan.

Området domineras idag av biltrafik och det är svårt att ta sig igenom området till fots.

I Bygg- och plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Bygg- och plantjänsten

Titta på förslaget

Planförslaget visas under samrådstiden 1 november–13 december 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag klockan 09.00–16.00, tisdag klockan 09.00–18.30, onsdag–torsdag klockan 09.00–16, fredag klockan 10.00–15.00.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls onsdagen den 16 november klockan 18.00–19.00 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.

Senast uppdaterad 2 november 2016