Samråd om ny förskola i Blackeberg

Publicerad
30 november 2016 09:00
Senast ändrad
30 november 2016 13:48
Ämne
Så växer staden
Områden
Bromma

Vy från Björnsonsgatan. Bild: Aperto arkitekter/byggkonsulter AB

Ett förslag om att bygga en ny förskola vid kvarteret Spanjoren i stadsdelen Blackeberg visas nu på samråd. Byggnaden ska ersätta en befintlig förskola som har tillfälligt bygglov. Samrådet pågår till och med 18 januari.

Förslag till detaljplan

På fastigheten Blackeberg 3:1 i kvarteret Spanjoren finns en förskola som har ett tillfälligt bygglov. Förskolan har tre avdelningar och byggnaden står på parkmark. Byggherren SISAB vill nu uppföra en ny, permanent förskolebyggnad på fastigheten.

Förslaget utgår från stadens konceptförskola ”Framtidens förskola” och innebär en byggnad som får två våningar och ger plats för sex avdelningar. Byggnaden placeras med långsidan parallellt med Björnssonsgatan.

Program för Blackebergsvägen

Behovet av förskoleplatser i Blackeberg är stort och förskolan är en förutsättning för genomförandet av programmet för Blackebergsvägen, som godkändes av stadsbyggnadsnämnden 2013. Programmets ambition är att knyta samman de två stadsdelarna Blackeberg och Södra Ängby och cirka 600 nya bostäder planeras att byggas.

Planområde

Kaetbild, området markerat i blått.

Planområdet ligger i Blackeberg intill Blackebergsstråket. Det är cirka 500 meters promenadavstånd till Islandstorgets tunnelbanestation och 600 meter till Blackebergs centrum med tunnelbana.

Inom en radie om 900 meter finns Blackebergsskolan och Blackebergs gymnasium samt sju skolor och förskolor.

Området omfattar del av fastigheten Blackeberg 3:1 och dess föreslagna areal är cirka 4 000 kvadratmeter. Marken inom fastigheten ägs av Stockholms stad.

Titta på förslaget

I Bygg- och Plantjänsten kan du läsa mer, ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden. Läs också mer på projektsidan för Blackebergsvägen.

Planförslaget visas på samråd under tiden 29 november – 18 januari 2017  i lokal Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag  9 - 16, tisdag 9 - 18.30, onsdag - torsdag 9 - 16, fredag 10 - 15.

Förslaget visas också hos Bromma stadsdelsförvaltning, Gustavslundsvägen 151 G under lokalens öppettider.

Senast uppdaterad 30 november 2016