Samråd om ny gårdsbyggnad i Vasastaden

Publicerad
15 december 2016 09:00
Senast ändrad
15 december 2016 10:49
Ämne
Så växer staden
Områden
Norrmalm

Vy över gårdshuset. Fotomontage: Sweco

Nu pågår samråd om att bygga ett gårdshus med cirka 45 lägenheter i kvarteret Nebulosan i Vasastaden. Ett samrådsmöte om förslaget hålls den 18 januari.

Detaljplan för Nebulosan 32 m fl, Dalagatan 32

Förslaget innebär att ett hus uppförs på gården mellan fastigheterna Nebulosan 32 och 33 i Vasastaden. Byggnaden kommer att bli fyra våningar hög, med en indragen femte våning på vilken det ska finnas en gemensam takterrass för de boende på de berörda fastigheterna.

Den föreslagna byggnaden rymmer cirka 45 lägenheter. Den utformas som en oval och placeras i diagonalt läge fritt på gården, för att skapa intressanta gårdsrum och för att ge så lite skugga som möjligt till omkringliggande fastigheter.

Syftet med detaljplanen är också att skydda de befintliga husen på fastigheterna genom varsamhetsbestämmelser och rivningsförbud.

Planområde

kartbild med planområdet inringat i gult

Planområdet består av fastigheterna Nebulosan 32 och 33 vid Dalagatan 32 i stadsdelen Vasastaden.

I öster gränsar området till Dalagatan och i väster till Västmannagatan.

I söder och norr gränsar området till fastigheterna Nebulosan 1, 30 och 26 samt 23 och 7.

 

Titta på förslaget

I Bygg- och Plantjänsten kan du läsa mer, ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.
Bygg- och Plantjänsten

Planförslaget visas på samråd under tiden 14 december – 1 februari 2017 i lokal Fyrkanten, Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag  9 - 16, tisdag 9 - 18.30, onsdag - torsdag 9 - 16, fredag 10 - 15.

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte hålls onsdagen den 18 januari 2017 klockan 17.00–18.30 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Senast uppdaterad 15 december 2016