Samråd om de första Stockholmshusen i Tensta och Solberga

Publicerad
1 juni 2016 19:14
Senast ändrad
1 juni 2016 19:19
Ämne
Så växer staden
Områden
Spånga-Tensta, Älvsjö

Visionsbild på så kallade Stockholmshus i Tensta.

Den 1 – 22 juni 2016 är det samråd om detaljplanerna för de två första Stockholmshusen-projekten, i Tensta och Solberga. I kvarteret Ledinge 1 i Tensta planeras 170 lägenheter och i kvarteret Karneolen i Solberga 80 lägenheter.

Öppet hus i Tensta och Solberga 7 juni 2016

Tensta

Tid: Tisdagen den 7 juni 2016 kl. 16.00 – 19.00.
Plats: Tensta medborgarkontor, Tenstagången 49, Tensta

Solberga

Tid: Tisdagen den 7  juni kl. 18.00 – 20.00
Plats: Parkleken Kristallen, Sulvägen 22, Solberga

Representanter från Stockholms stad och bostadsbolagen finns på plats för att berätta om förslagen och svara på frågor.

Förslagen i korthet

Tensta

På platsen där Bussenhusskolan tidigare låg föreslås ett nytt bostadskvarter med cirka 170 hyresrättslägenheter. I detaljplanen föreslås sju punkthus med sex våningar med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna och en gemensam gård mellan husen. De tre husen i norr är sex våningar höga och de fyra i söder sex våningar plus en souterrängvåning. Bollplanerna i området har rustats upp.

Solberga

De nya husen i kvarteret Karneolen blir så kallade lamellhus i fyra våningar med totalt 80 lägenheter. Byggnadernas utformning och höjd anpassas till den omgivande 50-talsbebyggelsen. För att skapa mer levande stadskänsla och större trygghet i området placeras husen längs gatan med huvudentréerna ut mot gatan. Mellan husen och gatan anläggs gröna förgårdar.

Om Stockholmshusen

Stockholmshusen är ett nytt slags hus, men också ett nytt sätt att bygga. Genom ett nära samarbete mellan Stockholms stads tekniska förvaltningar, de allmännyttiga bostadsbolagen och byggföretag skapas förutsättningar för att bygga snabbt, kostnadseffektivt och med hög kvalitet. Merr om Stockholmshusen via länken nedan.

Senast uppdaterad 1 juni 2016