Samråd om ändringar i detaljplaner i samband med tunnelbaneutbyggnader

Publicerad
21 december 2016 15:00
Senast ändrad
22 december 2016 15:42
Ämne
Så växer staden
Områden
Farsta, Norrmalm, Rinkeby-Kista, Skarpnäck, Södermalm

tunnelbana på spår

Nu pågår samråd om fastighetsindelningar och regleringar av nya fastigheter i samband med planerade utbyggnader av tunnelbanan. Samråden pågår till 19 januari.

Förslag till detaljplan

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett antal planförslag om ändringar av fastighetsindelning för några allmänna platser samt reglering av nya fastigheter på park- och gatumark. Behovet av planändringarna har bland annat utlösts av de tunnelbaneutbyggnader som just nu planeras och pågår, samtidigt med flera andra stora infrastrukturprojekt.

Syftet är att säkerställa att de allmänna platserna hålls samman för allmänna behov och att de inte får delas eller att utrymmen får avskiljas som egna fastigheter för andra ändamål. De nya fastigheterna i planförslagen är placerade så att de tillvaratar stadens intresse av att tunnelbanan inte genomförs genom 3D fastighetsbildning utan genom en servitutslösning, så som varit vanligt tidigare.

Planändringarna rör stadsdelarna Akalla, Södermalm, Södra Hammarbyhamnen, Vasastaden, Hökarängen, Farsta och Fagersjö:

Vasastaden

Delar av Vasastaden 1:118 vid kvarteret Rosen och kvarteret Kakelugnen i Vasastaden. Ändring av fastighetsindelning för några allmänna platser samt reglering av två nya fastigheter, placerade på den planerade sträckningen för tunnelbanan mellan Odenplan och Hagastaden.

Södermalm och Hammarby sjöstad

Del av Södermalm 8:57, del av Södra Hammarbyhamnen 1:3 samt del av Hammarbyhöjden 1:1. Ändring av fastighetsindelning för några allmänna platser samt reglering av fyra nya fastigheter. De nya fastigheterna är placerade på den planerade nya sträckningen för tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka centrum.

Hökarängen, Farsta och Fagersjö

Delar av fastigheten Gubbängen 1:1 vid kvarteret Tippen med mera. Ändring av fastighetsindelning för några allmänna platser samt reglering av två nya fastigheter som är placerade vid de nya anslutningsspåret som planeras mellan Högdalsdepån och Farstagrenens gröna linje.

Akalla

Del av Akalla 4:1 vid kvarteret Porkala. Ändring av fastighetsindelning för några allmänna platser samt reglering av två nya fastigheter, på den planerade nya sträckningen från Akalla tunnelbanestation till Barkarby i Järfälla.

Titta på förslagen

I Bygg- och Plantjänsten kan du läsa mer om planförslagen och ta del av alla handlingar. Du kan också lämna in synpunkter under samrådstiden.

Planförslagen visas under samrådstiden 19 december - 19 januari i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag klockan 09.00–16.00, tisdag klockan 09.00–18.30, onsdag–torsdag klockan 09.00–16.00, fredag klockan 10.00–15.00.

Senast uppdaterad 22 december 2016