Rapport från dialogen om Stockholms utveckling

Publicerad
7 november 2016 19:30
Senast ändrad
24 november 2016 10:55
Ämne
Så växer staden

Intresserade förskolebarn i Tensta lyssnar till hur Stockholm växer.

Stadens framtida stadsutveckling diskuteras på femton olika platser i staden under november och december. Många stockholmare bidrar med synpunkter på stadens förslag till ny översiktsplan. Spånga-Tensta, Kista-Rinkeby och Bromma var först ut.

Älvsjö: bostäder, parkering och lokaltrafik

På vägen förbi dialogpaviljongen tog många en broschyr och pratade en stund. De lokala frågorna dominerade samtalen. Fler bostäder, samlingslokaler och parkeringsplatser i nära dialog med älvsjöborna stod högt på dagordningen. Bättre trafiklösningar och utbyggd kollektivtrafik lyftes också av många.

Älvsjö Torg 16 och 17 november, 2016

Skärholmen: stadsgator väckte intresse

Stadsgator väckte positivt intresse i Skärholmen där många både vill värna det gröna i stadsbilden, få fler bostäder och en tryggare närmiljö med bättre trafiklösningar. Både bostads- och hyresrätter i rimliga prisklasser efterfrågades.

Samtidigt var många lite fundersamma kring de störningar som uppstår vid stora byggprojekt; med förbifart Stockholm och utbyggnaden av centrum vet skärholmsborna att stora byggprojekt märks i vardagen. Ungefär 1000 personer tog sig tid att stanna till under shoppingrundan för att prata om Stockholms framtid.

Skärholmens centrum 18 och 19 november, 2016

/PageFiles/1306611/Pojkar kollar i 3dbordet [1].JPG

Norrmalm: stora projekt väcker intresse för översikten

På söndagen väckte dialogpaviljongen intresse i Vasaparken. På Norrmalm pågår många stora stadsutvecklingsprojekt och intresset för översiktsplaneringen är stort. Under de ljusa timmarna passade runt 900 personer på att informera sig om översiktsplanen, men ställde också lokala Norrmalmsfrågor. Stadsdelens skolor och infrastruktur som överdäckning av spår och öppningen av gula linjen var dagen stora frågor.
Vasaparken 20 och 21 november, 2016

Tensta-Spånga: många unga

Den 11 november invigde stadsbyggnads- och idrottsborgarrådet Rogert Mogert turnén för samrådet kring stadens förslag för en ny översiktsplan.

Det var mycket folk hela dagen och cirka 400 personer tog chansen att prata om Stockholms och Tensta-Rinkebys utveckling i dialogpaviljongen på Tenstaplan. Extra roligt var det att många ungdomar som stannade till på vägen från Tensta Gymnasium på eftermiddagen och en förskolegrupp som tog sig tid.

Många tog med sig information, framför allt kortversionen av översiktsplanen intresserade många. Genom att det fanns möjlighet att lämna synpunkter digitalt på plats har staden redan fått in många reaktioner. Att få in stockholmarnas synpunkter på förslaget är en viktig anledning till dialogen som sker på flera platser i staden.

Den ideella föreningen The Voice of Tensta var på plats och intervjuade Roger Mogert och besökare på förmiddagen.

Tenstaplan, 11 november 2016

Föreningen The Voice of Tensta intervjuar stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert.

Kista-Rinkeby: stort intresse för bostäder

Under de två dagarna i Kista Galleria kom över 1200 stockholmare förbi montern och pratade stadsutveckling. Intresset för att staden ska bygga fler bostäder var stort, liksom intresset för vad som händer händer i området kring Kista och Järvafältet.

Kista Galleria,12 och 13 november 2016.

I det stora kartbordet kan man också se förslaget till ny översiktsplan. Man och kvinna står vid kartbordet i Kista galleria

Bromma: trafikfrågor och behov av helhetssyn

Diskussionerna om Stockholms utveckling och nya översiktplan drog många besökare i Bromma. Runt 1000 personer passade på att prata om Brommas utveckling varje dag. Högaktuella frågor var trafiksituationen i Bromma och vid Brommaplan samt behovet av bättre helhetsperspektiv. Besökarna var framförallt seniorer under dagtid och ungdomar efter skoltid.

Brommaplan 14 och 15 november 2016.

Dialogpaviljongen på plats vid Brommaplan.

Förslaget till hur Stockholm ska växa presenteras i samtliga stadsdelsområden

Stockholms stad bjuder nu därför in till samråd om förslaget till nu översiktsplan. Fram till den 10 januari nästa år kan alla lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan.

Information kommer bland annat att finnas på webben, där det också är möjligt att lämna synpunkter och förslag. Dessutom kommer förslaget att presenteras lokalt i samtliga 14 stadsdelsområden, då det även finns möjlighet att träffa stadsplanerare och andra för att diskutera Stockholms framtid.

– Det här är viktigt och jag hoppas att så många som möjligt vill vara med och påverka Stockholms framtida utveckling, säger Anette Scheibe Lorentzi.

Här presenteras förslaget till ny översiktsplan:

 • Tensta torg  11 november, klockan 11–19
 • Kista galleria  12–13 november, klockan 11–19
 • Brommaplan  14–15 november, klockan 11–19
 • Älvsjö torg   16–17 november, klockan 11–19
 • Skärholmens centrum 18–19 november, klockan 11–19
 • Vasaparken  20 november, klockan 11–19
 • Västermalmsgallerian 21–22 november, klockan 11–19
 • Gullmarsplan 23–24 november, klockan 11–19
 • Karlaplan  25–26 november, klockan 11–19
 • Norrmalmstorg  27–28 november, klockan 11–19
 • Bagarmossens centrum 29–30 november, klockan 11–19
 • Liljeholmstorget galleria 1–2 december, klockan 11–19
 • Medborgarplatsen  2–3 december, klockan 11–19
 • Vällingby torg  4–5 december, klockan 11–19
 • Farsta centrum  6–7 december, klockan 11–19

Information om förslaget finns bland annat här på Stockholm Växer, i Stockholmsrummet i Kulturhuset och i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan 4.

Ladda ner samrådsförslaget till ny översiktsplan.

Översiktsplanen på webben: stockholm.se/oversiktsplan

Senast uppdaterad 24 november 2016