Ändrad användning av fd biografsalong, Ladugårdsgärdet

Publicerad
23 april 2013 09:30
Senast ändrad
23 april 2013 16:21
Ämne
Så växer staden
Områden
Östermalm

Fotomontage av planförslaget av Paraden 1 mot Erik Dahlbergsgatan 

Detaljplanen syftar till att ändra och utvidga användningen för del av befintlig biograf med användningsbeteckningen garage till att tillåta både kontor och bostäder.

Planområde

Fastigheten ligger i stadsdelen Ladugårdsgärdet med adress Valhallavägen 147 och Erik Dahlbergsgatan 19. Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen
Paraden1.

I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt: 2013-04-23 - 2013-06-04

Senast uppdaterad 23 april 2013