Samråd för kontorshus och en ny skatehall i Södra Hammarbyhamnen

Publicerad
22 februari 2013 09:41
Senast ändrad
27 februari 2013 11:17
Ämne
Så växer staden

Vy längs Hammarbybacken norrut.

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Mårtensdal 6, Södra Hammarbyhamnen

Förslaget innebär att kontorshus kan uppföras runt befintlig verksamhet inom kvarteret Mårtensdal. En del av kontoren föreslås i ett högre hus i slutet av Hammarby Allé. Vidare innebär planförslaget att en ny inbyggd transformatorstation och en ny skatehall, som ersätter nuvarande hall, kan uppföras.

Vy längs Hammarbyvägen mot öster där fryshuset syn till vänster

/PageFiles/382211/m.jpg

Planområde

Planområdet är ungefär 50 000 m2 stort och beläget i västra delen av
Hammarby Sjöstad omgärdat av Hammarby Allé, Hammarbybacken och
Hammarbyvägen. I öster gränsar planområdet till Fryshuset och Fortums
värmeverk.I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt: 2013-02-21 – 2013-04-05

Planförslaget visas även i GlashusEtt, Lugnets Allé 39, 120 65 Stockholm, de tider då lokalen har öppet.

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas 2013-03-07, kl. 18:00 - 20:00 i GlashusEtt
Lugnets Allé 39, 120 65 Stockholm.

Senast uppdaterad 27 februari 2013