Tre nya bostadshus längs Kristallvägen och Diamantbacken i Solberga

Publicerad
6 november 2012 09:41
Senast ändrad
6 november 2012 15:33
Ämne
Så växer staden
Områden
Älvsjö

/PageFiles/306785/Gatuvy Kristallvägen med naturkullen i i korsningen mot Diamantbacken i fonden (Engstrand och Speek AB).jpg 

Detaljplaneförslaget innebär att tre nya bostadshus uppförs längs Kristallvägen och Diamantbacken. Lamellhusen är fyra våningar höga och innefattar totalt ca 60 lägenheter. Husen placeras som tre enheter med breda mellanrum för att bevara den visuella och faktiska kontakten med Solbergaskogen. Bebyggelsen anpassas i skala, material och färgsättning till omkringliggande bebyggelse. Två parkeringsgarage inrymmande totalt 47 platser föreslås under den föreslagna bebyggelsen.

Samrådsmöte kommer att hållas onsdagen den 28 november kl. 18.00 -
20.00 Solbergaskolans matsal, Lerkrogsvägen 28. Då kan du träffa representanter från Stockholms stad för att diskutera förslaget.

Planområde

Planområdet är beläget i norra delen av Solberga i Älvsjö stadsdelsområde och omfattar ca 6 100 m2.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget visas: 5 november – 17 december 2012

Planförslaget visas även på Medborgarkontoret, Stationsplan 11, de tider då lokalen har öppet.

Senast uppdaterad 6 november 2012