Mellan 1 300 och 1 600 nya bostäder möjliggörs i programförslaget för Aspudden och Midsommarkransen

Publicerad
30 oktober 2012 09:30
Senast ändrad
15 november 2012 11:06
Ämne
Så växer staden
Områden
Hägersten-Liljeholmen

/PageFiles/305374/aspudden.jpg

Programmet anger utgångspunkter och mål för planeringen i Aspudden och Midsommarkransen.

Programmet föreslår ny bebyggelse som stärker stadsdelarnas entréer och kopplingarna mellan stadsdelarna. Längs ”stadsstråk”, där människor naturligt rör sig, skapas förutsättningar för lokaler i bottenvåningarna. Vid SL:s depå föreslås en grön promenad som skärmar av mot depån och skapar en bättre koppling mot Liljeholmen och Södermalm.

En ny grundskola med plats för 800-900 elever i årskurs F-9 föreslås på fastigheten Brandstegen 1 (fd Hägerstens brandstation).

Totalt uppskattas att mellan 1 300 och 1 600 nya bostäder möjliggörs i programförslaget. Platser för fem nya fristående förskolor föreslås också.

I samband med den nya bebyggelsen kan nya och befintliga stråk, parker och torg utvecklas. Bland annat föreslås två nya fickparker och tre nya lekplatser i programmet..

Planområde

Geografi skt avgränsar sig programmet i grova drag till stadsdelarna Aspudden och Midsommarkransen, utom Vinterviksparken. Åt söder och
öster går avgränsningen längs E4. Telefonplan har lämnats utanför programarbetet, eftersom ett program för Telefonplan gjordes 2004. På vissa platser går plangränsen något utanför eller innan för stadsdelsgränsen för att anpassas till pågående eller kommande detaljplaner.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Visas även på Hägersten/Liljeholmens stadsdelsförvaltning på Telefonvägen 30 samt på Aspuddens bibliotek, Hägerstensvägen 133.

Samrådsmöte och öppet hus

Samrådsmöte och öppet hus kommer att hållas den 15 november 2012 mellan klockan 14 och 20 i Konferens Kobran, Telefonvägen 30. Presentation av förslaget hålls klockan 14, 16 och 18. Presentationen klockan 18 kommer särskilt att fokusera på den tidiga dialog som hölls på Konstfack tidigare i år.

Förslaget finns utställt: under samrådsperioden 30 oktober – 28 december 2012

Senast uppdaterad 15 november 2012