Samråd för nya lägenheter i Åkeshov och Riksby

Publicerad
4 juli 2012 09:55
Ämne
Så växer staden

Förslaget innebär uppförande av tre punkthus på området mellan kvarteren Baldakinen och Sänghimmeln, ett lamellhus intill kvarteret Dynan samt ett lamellhus på sykorgen 6. Förslaget rymmer totalt ca 95 lägenheter.

Planområde

Planområdet ligger utmed Snörmakarvägen, väster om Brommaplan och omfattar fastigheterna Sykorgen 6 respektive 7, Åkeshov 1:4 samt del av
Åkeshov 1:1.

Planområdet är beläget i Åkeshov och ligger ca 300 meter väster om
Brommaplans tunnelbanestation. I Översiktsplanen för Stockholm,
Promenadstaden, pekas Brommaplansområdet ut som en tyngdpunkt vilket innebär att området har skilda utgångslägen och förutsättningar till utveckling.

Planeringen får sker utifrån ett variationsrikt utbud av bostäder och service.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt 4 juli-15 augusti.

Senast uppdaterad 4 juli 2012