Nu är vi 900 000 stockholmare

Publicerad
20 februari 2014 09:28
Senast ändrad
21 februari 2014 09:44
Ämne
Så växer staden

/PageFiles/691723/900k-1.png

Stockholm är en av de fem snabbast växande regionerna i Europa. Allt fler väljer att flytta till Stockholm samtidigt som vi lever längre och fler barn föds. Tillväxttakten är högre än tidigare beräknat och nu finns 900 000 invånare i Stockholms stad. År 2022 beräknas Stockholm ha en miljon invånare.

Sedan 1980-talet har Stockholms stad stadigt ökat sin befolkning och de senaste åren har det gått i rasande fart. Sedan 2009 har stadens befolkning ökat med drygt 72 000 personer, vilket är cirka 50 personer per dag i genomsnitt. Stadens tillväxt det senaste kvartalet har varit ännu högre och tidpunkten för när Stockholm blir en miljonstad har flera gånger fått justerats.

Att staden växer är ett kvitto på att Stockholm är en attraktiv stad i en innovativ och stark region med goda möjligheter för både företag och medborgare. Stockholm ska fortsätta att utvecklas mot en stad i världsklass.

Nya bostäder ger ny service

När stadens invånare ökar behöver nya bostäder också byggas. Till år 2030 ska staden bygga och planera för 140 000 bostäder. Idag finns 452 000 lägenheter och småhus i staden, det innebär att Stockholm 2030 ska ha 31 procent fler bostäder än i dag. Fler nya bostäder innebär också att servicen i staden ökar. Om servicen växer på samma sätt som staden, vilket den ofta gör enligt den stadsbyggnadsforskning som finns, skulle de nya bostäderna också innebära över 500 nya restauranger, barer och caféer och 240 nya förskolor.

I takt med att staden växer ställs det också högre krav på utveckling av infrastrukturen och i början av januari 2014 skrevs avtalen om utbyggd tunnelbana i regionen under. Utbyggnaden innebär att fler bostäder kan byggas i attraktiva lägen när kommunikationer, 78 000 bostäder ska byggas i anslutning till tunnelbanan i regionen. Av dem ska 46 000 byggas i Stockholms stad.

Mer tunnelbana för en klimatsmart miljonstad

Överenskommelsen om tunnelbanan innebär att det nuvarande tunnelbanesystemet byggs ut till Barkarby, Hagastaden och Arenastaden i norr. Den blåa linjen förlängs söder ut till Gullmarsplan och till Nacka Centrum.  Sammanlagt byggs nio nya stationer och 19 kilometer ny tunnelbana.

I dagsläget görs cirka 320 miljoner resor per år med tunnelbanan, vilket är nästan lika många som för all annan spårbunden trafik i Sverige tillsammans, något som vittnar om att tunnelbanan är ett viktigt transportmedel för stadens invånare.

Tunnelbana och annan spårbunden trafik har den stora kapacitet som krävs för att lösa transportbehovet i miljonstaden Stockholm. Dessutom har Stockholm som mål att vara koldioxidneutralt till 2050. Inom det målet passar den miljövänliga tunnelbanan väl in.

1 av 900 000 stockholmsröster

En av Stockholms nya invånare är Joao Dall´Stella från Sao Paulo i Brasilien. Han letade efter en stad och plats som var så olik Brasilien och Sao Paulo som möjligt och lockades av Sveriges syn på utbildning och jämställdhet och Stockholms utbud av kultur.
- Kvällen när jag kom till Stockholm släpade jag på tre stora väskor. Jag visste inte var jag bodde, men en tjej stannade och frågade om jag behövde hjälp. Hon hjälpte mig med en väska och visade mig till min lägenhet. Det var ett bra välkomnande till Stockholm.

Läs hela intervjun med Joao Dall´Stella och hans Stockholm på stockholm.se/stockholmare.  Där samlas också berättelser från fler nya stockholmare.

Senast uppdaterad 21 februari 2014