Rinkebyterrassen, bostadsbebyggelse vid överdäckning av E18

Publicerad
17 december 2012 09:30
Senast ändrad
17 december 2012 11:49
Ämne
Så växer staden
Områden
Rinkeby-Kista

Vy över bostadsgården (Källa: Kirsh+Dereka Arkitekter) 

Utställning av planförslag

Ett förslag på detaljplan för Rinkebyterrassen, överdäckning av E18 i stadsdelarna Kista och Rinkeby. Planförslaget är ett av tre spännande stadsbyggnadsprojekt i Rinkeby.

Två förstärkta axlar är under planering; det ena är Rinkeby Allé som förlängs via bro över till Stora Ursvik och det andra är Rinkebystråket som omvandlas från fordonsanpassad gata till ett affärsstråk med butiker och gångbanor.

Stråket mynnar i föreliggande planområde, Rinkebyterrassen. Där möjliggörs ca 350 bostäder samt lokaler genom en ca 300 m lång överdäckning av E18. Med överdäckningen bryts motorledens barriär och en brygga skapas från stadsdelen över till Järvafältet och Kista.

Planområde

Planområdet är beläget direkt norr om Rinkeby, i förlängningen av Rinkebystråket, och omfattar cirka 4,2 ha. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Förslaget ställs ut under tiden den 17 december 2012 -21 januari 2012.

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även i Rinkeby Folkets hus, Skårbygränd
1 i Rinkeby.

Senast uppdaterad 17 december 2012