Stockholms stad pratar bostadsmål och hållbar stadsutveckling på Business Arena

Publicerad
20 september 2016 09:01
Senast ändrad
20 september 2016 09:38
Ämne
Så växer staden

Business arena 2015

Stockholms stad deltar under onsdag–torsdag i samhällsbyggnadsmässan Business Arena. I stadens lounge – Mötesplats Stockholm – kommer de främsta experterna att diskutera några av de viktigaste utmaningarna för den växande huvudstaden.

Business Arena är en årlig mässa om affärer och samhällsutveckling, och företrädare för Stockholms stad deltar i en lång rad seminarier i det gedigna programmet.

Utöver detta arrangerar staden ett antal miniseminarier i loungen Mötesplats Stockholm på plan 3 i mässområdet i Stockholm Waterfront Congress Centre. Aktiviteterna i Mötesplats Stockholm genomförs i samband med pauser i det ordinarie programmet.

Program Mötesplats Stockholm:

Samtliga miniseminarier modereras av Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad.

Social hållbarhet
Onsdag 21 september kl 10.20–10.50.
Paul Alarcon (hållbarhetschef, Stockholms stad) inleder om stadens kommission för ett socialt hållbart Stockholm. Därefter panelsamtal med Viktoria Walldin (socialantropolog, White Arkitekter), Emma Henriksson (hållbarhetsansvarig, Atrium Ljungberg), Katarina Wåhlin Alm (vd, NCC Property Development Sweden) och Lennart Weiss (kommersiell direktör, Veidekke).

Marknaden och bostadsmålen
Onsdag 21 september kl 13.15–13.45.
Anette Scheibe Lorentzi (stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad) inleder om bostadsuppdraget utifrån analys av bostads- och kontorsmarknaden. Därefter panelsamtal med Nancy Mattsson (chef för Projektutveckling, JM Bostad Stockholm), Christian Dahlman (affärsenhetschef för Nya Bostäder, Ikano Bostad), Kristian Ericsson (affärsutvecklingschef för Region Mälardalen, Veidekke) och Eva Nygren ( vd, AB Stockholmshem).

Stockholmshusen
Onsdag 21 september kl 15.15–15.45.

Fokus Skärholmen
Torsdag 22 september 2016 kl 10.20–10.50.
Joel Berring (stadsplanerare vid stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad) inleder om stadsutvecklingsprojektet Fokus Skärholmen. Därefter panelsamtal med Thomas Stoll (planchef vid stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad), Sara Heppling Trygg (avdelningschef vid Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad), Carl Struvfe (director asset manager, Grosvenor) och Emelie Eriksson Ekström (stadsbyggnadsansvarig projektutvecklare, AB Svenska Bostäder) och Assefa Hailu (projektledare, Mitt 127).

Bostadsuppdraget
Torsdag 22 september 2016 kl 12.30–13.00.
Torleif Falk (bostadssamordnare, Stockholms stad) inleder med en lägesrapport. Därefter panelsamtal med Anette Scheibe Lorentzi (stadsbyggnadsdirektör, Stockholms stad) och Håkan Falk (exploateringsdirektör, Stockholms stad).

Älvsjöstaden – om att investera tillsammans för en hållbar stadsutveckling
Torsdag 22 september 2016 kl 15.15–15.45.
Anette Sand (vd för Familjebostäder, Stockholms stad) inleder om projektet. Därefter panelsamtal med Erik Ragnerstam (regionchef, JM AB), Jesper Engström (arkitekt SAR/MSA, AIX Arkitekter) och Håkan Siggelin (projektutvecklingschef, Familjebostäder, Stockholms stad).

Medverkande arrangörer i Stockholoms stad

Följande förvaltningar och bolag inom Stockholms stad arrangerar Mötesplats Stockholm: Stadsbyggnadskontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen, fastighetskontoret, Stockholm Business Region, Stockholmshem, Familjebostäder, Svenska Bostäder och Stockholms hamnar.

Mer info om Business Arena och det ordinarie programmet

Senast uppdaterad 20 september 2016