Planförslaget för Odenplan och Adlern Mindre 34 mm i Vasastaden.

Publicerad
17 december 2012 09:30
Senast ändrad
17 december 2012 14:00
Ämne
Så växer staden
Områden
Norrmalm

/PageFiles/314953/odenplan.jpg

Utställning av planförslag Odenplan och Adlern Mindre 34 mm i Vasastaden.

Planen syftar till att skapa en flexibel torgyta på Odenplan med byggrätter för stationsbyggnad, servering eller kiosker samt entré till cykelgarage. Under torget skapas möjlighet till cykelgarage och gångförbindelse med handelsytor under Odengatan.

Inom kvarteret Adlern Mindre 34 (Åhléns-huset) höjs gårdsbjälklaget för nya handelsytor och ca 30 nya bostäder skapas genom om-, till- och nybyggnation.

 

Planområde

Planområdet består av fastigheten Adlern Mindre 34 som ägs av Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv. En del av Vasastaden 2:99 och Vasastaden 1:118 som ägs av Stockholms kommun, berörs av planförslaget. Planen berör även fastigheten Vasastaden 3:1 som ägs av Trafikverket. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Förslaget ställs ut under tiden 17 december 2012 – 21 januari 2013.

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Senast uppdaterad 17 december 2012