Östlig förbindelse – samråd om miljöpåverkan

Publicerad
19 oktober 2016 09:00
Ämne
Så växer staden

Trafikverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten att bygga en östlig förbindelse som binder samman Norra länken och Södra länken. En del i utredningen är att genomföra ett samråd med allmänhet, trafikförvaltningen och berörda kommuner. Samrådstiden är mellan den 18 oktober och 8 november.

Trafikverket ska på uppdrag av regeringen utreda och projektera en östlig förbindelse för bil- och kollektivtrafik som binder samman Norra och Södra länken. Det är en mängd beslut som måste tas innan bygget kan starta.

För att en östlig förbindelse ska kunna börja byggas behövs full finansiering, en godkänd väg- och eventuellt järnvägsplan samt ett särskilt tillstånd från regeringen för fortsatt planering av projektet. En del i utredningen är att genomföra det samråd om betydande miljöpåverkan som nu startat.

Vad innebär samråd om betydande miljöpåverkan?

Samrådet genomförs för att få veta om allmänheten, trafikförvaltningen och de berörda kommunerna Stockholms stad, Lidingö stad, Nacka kommun och Värmdö kommun känner till något i miljön som påverkas av en östlig förbindelse.

Trafikverket har tagit fram ett samrådsunderlag som finns tillgängligt mellan den 18 oktober och 8 november 2016.

Läs mer om den östliga förbindelsen och ta del av samrådsunderlaget på Trafikverkets hemsida

Information om östlig förbindelse (pdf)

Senast uppdaterad 18 oktober 2016