Ökad service inom kart och geodata

Publicerad
4 mars 2015 09:27
Senast ändrad
20 januari 2017 11:12
Ämne
Så växer staden

Fotomontage

Nu ökar vi vår service och det innebär att Kartbutiken byter namn till Kart och geodataservice för att bättre spegla Stadsbyggnadskontorets ambitionsnivå inom området. Utvecklingen går framåt och vi tillhandahåller mer än bara kartor, vi vill ge dig som kund en service anpassad till dina krav och behov.

En kontaktväg

Det innebär att du kan kontakta oss om alla frågor kring stadens kartor och geodata, leveranser och kundanpassningar i både stort och smått. Vi vill vara en väg in oavsett om det är leverans av kartor som tidigare eller om det är 3D-arbeten, GIS-anpassningar eller avtalsfrågor.

Mer anpassad service

En stor del av vår nya Kart och geodataservice är att bemöta och tillgodose våra avtalskunder med god service och aktuell information. Med en bredare kännedom om våra produkter kan vi fånga upp kunder som återkommer och om möjligt erbjuda ett för dem anpassat avtal där de får tillgång till just den information som de efterfrågar.

Vilka tjänster erbjuder vi?

Här är ett axplock av de produkter och skräddarsydda lösningar som vi erbjuder inom kart och geodata.

  • Baskarta
  • Ortofoto
  • 3Dmodeller
  • 3Dvisualiseringar
  • Fotomontage

Information om våra produkter och mycket annat

ÖPPNA DATA såsom exempelvis Stadskartan, Tätortskartan och Översiktskartan hittar du om du följer någon av dessa länkar.
Öppna data från Stockholms stad
Webbkartor Stockholms stad

Kart och geodataservice

E-post: geodataservice@stockholm.se
Telefon: 08-508 27 358

Fullständiga kontaktuppgifter och öppettider

Senast uppdaterad 20 januari 2017