Nya bostäder och ny förskola i Svedmyra

Publicerad
16 januari 2013 09:30
Senast ändrad
1 februari 2013 14:54
Ämne
Så växer staden
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

JM:s norra kvarter

Utställning av planförslag för områden vid Grycksbovägen, Enskedevägen m fl i stadsdelarna Svedmyra och Stureby

Planförslaget innebär planläggning för uppförande av drygt 270 lägenheter i flerbostadshus, en ny förskola och gatuombyggnader. Genomförande av planen förutsätter inlösen för en mindre del av fastigheten Råmärket 3.  

Planområde

Planområdet är beläget utmed Grycksbovägen och Enskedevägen och omfattar drygt 5 ha. Marken inom planområdet omfattar fastigheterna Reket 1 och Svedmyra 1:2 samt delar av följande fastigheter: Svedmyra 1:1, Tallkrogen 1:1, Lagmanstinget 4 och 5 samt Råmärket 3. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 /PageFiles/340320/svedmyra.jpg

Titta på förslaget

Förslaget visas 16 januari – 13 februari
2013. Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även i Gubbängens bibliotek, Gubbängstorget
108, de tider då lokalen har öppet.

Senast uppdaterad 1 februari 2013