Nya Slussen tar form

Publicerad
31 mars 2014 13:45
Senast ändrad
1 april 2014 11:59
Ämne
Så växer staden

/PageFiles/721745/Slussen_om_633.jpg

De som besökt Slussen den senaste tiden har märkt att arbetet med ombyggnationen nu börjat på allvar.

Under våren sker den officiella byggstarten för nya Slussen som ska säkerställa att platsen kan fortsätta vara en viktig knutpunkt för trafikanter och människor även i det moderna Stockholm. Platsen har byggts om var hundrade år sedan 1600-talet och varje gång har anläggningen anpassats för sin tids behov, det sker även denna gång.

Planprocessen som skett har varit lång men viktig för att komma fram till en slutgiltig utformning som allmänheten har kunnat påverka genom programsamråd, plansamråd och utställning. Många av de synpunkter som kommit in har hjälp staden att utveckla och förbättra planerna till det genomarbetade förslag som nu ska genomföras.

Så blir nya Slussen

Vi kommer att halverar trafikytorna för bilar för att skapa mer plats för gående, cyklister och kollektivtrafik.  Under den nya huvudbron som blir 45 meter bred (dagens två broar är 40 respektive 42 meter breda) kommer det att finnas plats för restaurang och kafé. En ny gång- och cykelbro byggs parallellt med tunnelbanebron och det kommer bli en snabb förbindelse för alla som cykelpendlar. Vattnet kommer att bli mycket mer tillgängligt med nya kajpromenader.

Det kommer att byggas nya hus på platsen. Dels nya kontorsbyggnader ovanpå Stadsgårdsleden som läggs i tunnel, i bottenvåningarna görs plats för butiker och restauranger. Dels publika byggnader på Södermalms torg som ska utföras med glasad fasad och tak för att inte skapa slutna byggnader. Avsikten med den nya bebyggelsen är att skapa goda förutsättningar för ett levande stadsliv och trygga miljöer även på kvällar och under den mörka årstiden. Ovanpå Stadsgårdsleden anläggs också en ny park som leder ända ner till kajen och som kommer ha en storslagen utsikt över Saltsjön.

Säkerställer dricksvatten

Nya Slussen är också en viktig anläggning för att trygga dricksvatten av högsta kvalitet för 2 mijoner människor. Den stora översvämningsrisk som idag finns i Mälaren byggs bort i och med att Slussen byggas om.

Mer om nya Slussen hittar du på stockholm.se/slussen. Här finns bland annat flera filmer som visar hur Slussen kommer att utformas för framtiden.

Senast uppdaterad 1 april 2014