Ny bostadsbebyggelse vid Arkitektvägen i Abrahamsberg

Publicerad
3 april 2013 09:30
Senast ändrad
3 april 2013 14:18
Ämne
Så växer staden
Områden
Bromma

Illustration från väster,Arkitektvägen, fotomontage (Nyréns Arkitektkontor)

Utställning av planförslag

Planförslaget möjliggör uppförande av två byggnader om tre till fyra våningar, innehållande ca 30 lägenheter. Parkering anordnas dels i garage under gården dels i form av markparkering. Inom planområdet finns en elnätstation som föreslås flyttas.

Planområde

Planområdet utgör del av fastigheterna Ulvsunda 1:1 och Bibliotekarien 3 och
omfattar ca 2000 m2. I söder avgränsas planområdet av Arkitektvägen, i norr av Abrahamsbergskyrkan och naturmarken kring kyrkan och i öster och väster av befintliga bostadshus. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Förslaget visas 2013-03-27 – 2013-04-24

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Senast uppdaterad 3 april 2013