Moské i stadsdelen Skärholmen

Publicerad
13 februari 2013 09:30
Senast ändrad
20 februari 2013 10:59
Ämne
Så växer staden
Områden
Skärholmen

Vy från norr, Lund-Valentin arkitekter

Utställning av planförslag

Ett förslag till detaljplan för Moské vid kv Harholmen i
stadsdelen Skärholmen. Planförslaget innebär att en moské kan byggas öster om kv Harholmen vid Skärholmsvägen. Planförslaget ställdes ut 2012-01-25 – 2012-02-22.

Under utställningen ansåg Länsstyrelsen och SL att planförslaget kommer i konflikt med förslaget till alternativ dragning av Spårväg Syd längs Skärholmsvägen. Efter nya studier har SL konstaterat att Spårväg Syd kan förläggas i mitten av Skärholmsvägen. SL:s synpunkter föranleder dock andra förändringar av planförslaget som medför att planen behöver ställas ut på nytt.

Planområde

Planområdet omfattar del av Skärholmen 2:1. Planområdet är ca 4 ha stort. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Förslaget visas 13 februari – 13 mars 2013 i Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även i Medborgarkontoret i Skärholmen, Bodholmsplan 2, de tider då lokalen har öppet.

Senast uppdaterad 20 februari 2013