Mark- och miljööverdomstolen godtar detaljplanen för Slussen

Publicerad
27 september 2013 11:35
Ämne
Så växer staden

Modell över nya Slussen

I dag kom beskedet från mark- och miljööverdomstolen – detaljplanen för nya Slussen fastställs av domstolen och beslutet går inte att överklaga.

Domstolen gör alltså tvärtom mot underinstansen mark- och miljödomstolen, som upphävde domen i december förra året.

Senast uppdaterad 27 september 2013