75-80 lägenheter i stadsdelen Kungsholmen

Publicerad
4 juni 2013 13:30
Senast ändrad
4 juni 2013 13:40
Ämne
Så växer staden
Områden
Kungsholmen

 Illustration Bojen 3 efter ombyggnad. Bild: Oscar Properties/Jägnefält Milton

Inbjudan till samråd 

Förslag till detaljplan för Bojen 3 i stadsdelen Kungsholmen.

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag som möjliggör bostäder och lokaler för verksamheter genom att ändra föreskriven användning i gällande plan för fastigheten. Marken är i gällande plan avsedd för industriändamål.  Ändringen innebär ett tillskott av ca 75-80 lägenheter. Planen innehåller även skydds- och varsamhetsbestämmelser för fabriksbyggnadens kulturhistoriska värden.

Planförslaget innebär i ett större perspektiv en förtätning av centrala Stockholm vilket överensstämmer med intentionerna i Promenadstaden – översiktsplan för Stockholm.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheten Bojen 3 i sin helhet, belägen i hörnet av
Fridhemsgatan och Industrigatan på Kungsholmen. Planområdet omfattar ca
2000 kvm. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt: 4 juni 2013 – 25 juni 2013

Samråd och öppet hus

Samråd och öppet hus kommer att hållas tisdagen den 18 juni 2013 kl.18:00-
20:00 i kontorshuset på Industrigatan 2.

Senast uppdaterad 4 juni 2013