Samråd för kv Väktaren på Kungsholmen

Publicerad
28 maj 2013 12:00
Senast ändrad
4 juni 2013 10:13
Ämne
Så växer staden

 /PageFiles/485004/Väktaren-23.jpg

Inbjudan till samråd 

Förslag till detaljplan för  Väktaren 15, 35, 36, 37 m m i stadsdelen Kungsholmen, S Dp 2011-08491

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling av kvarteret Väktaren med
förbättrade kvaliteter som omstigningsplats för lokaltrafik och möjligheter till
ökad service, handel, verksamheter och fler bostäder. Planen möjliggör även
förskola samt inrättande av LSS-boende. Planen innefattar påbyggnader av
befintliga hus, påbyggnad/höjning av kvarterets gård, samt uppförande av nytt
gårdshus. Genom detaljplanen möjliggörs ca 90 nya lägenheter, nya handelsytor
om ca 3000 m2, och nya kontorsytor om ca 2500 m².

Planområde

Planområdet omfattar fastigheterna Väktaren 15, 35, 36, 37 samt delar av
Kungsholmen 1:15, 1:3 och 1:38. Hela planområdet omfattar 1,9 ha.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt: 28/5 – 7/9 2013

Sanrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas i  Bolinderssalen, Bolinders Plan 1,
Kommentar: Bolinders Kafé & Konferens, 1 tr ned

 

Senast uppdaterad 4 juni 2013