Samråd för Telefonfabriken 1 i Midsommarkransen

Publicerad
23 maj 2013 12:00
Senast ändrad
30 maj 2013 17:35
Ämne
Så växer staden
Områden
Hägersten-Liljeholmen

 /PageFiles/477992/telefonfab-12.jpg

Inbjudan till samråd 

Förslag till detaljplan för del av Telefonfabriken 1 i stadsdelen Midsommarkransen.

Detaljplaneförslaget innebär ändrad användning för del av Telefonfabriken 1 från industri till kontor, skolverksamhet samt handel i mindre omfattning längs Tellusgången och restaurang i tidigare vaktbyggnad mot Telefonplan. I planen skyddas även byggnadens kulturhistoriska värden.

Planområde

Området är beläget vid Telefonplan i stadsdelen Midsommarkransen.
Planområdet omfattar Telefonfabrikens Hus 3, intilliggande ytor (entréer,
angöring) samt del av Telefonvägen. Planområdet omfattar ca 21 400 kvm
kvartersmark. Fastigheten ägs av Vasakronan.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt: 23/5 – 20/6 2013

Senast uppdaterad 30 maj 2013