Lagerverksamhet och kontor i Skarpnäck

Publicerad
18 september 2012 09:42
Senast ändrad
19 september 2012 13:02
Ämne
Så växer staden
Områden
Skarpnäck

Modellbild över den föreslagna bebyggelsen

 

Utställning av planförslag

Nu kan du titta och lämna synpunkter på planen Skarpnäcks gård 1:1 vid Flygfältsgatan i stadsdelen Skarpnäcks Gård. Planförslaget innebär att parkmark förs över till kvartersmark för lättare industri och förslaget medger byggrätt för lagerverksamhet och kontor.

 

Planområde

Planområdet ligger inom industriområdet i södra delen av Skarpnäcks Gård, i
hörnet av Postflygsgatan och Flygfältsgatan. Planområdet gränsar till Hangaren 3, 4 och 5 samt till parkmark. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Förslaget visas 2012-09-19 – 2012-10-17

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Senast uppdaterad 19 september 2012