Lagändringar 1 januari 2015 - en enklare planprocess

Publicerad
23 december 2014 08:59
Ämne
Så växer staden

Den 1 januari 2015 sker ändringar i plan- och bygglagen (SFS 2014:900). Huvudsyftet med lagändringarna är att göra plan- och bygglovsprocessen enklare och effektivare.

Ändringarna i PBL innebär att fler detaljplaner ska hanteras med ett så kallat standardförfarande. Ett ännu enklare förfarande införs för att upphäva detaljplaner och att förlänga genomförandetiden.

Kraven på bullerutredning i detaljplaner ökar för att få en samordnad prövning mellan PBL och miljöbalken. Fördelen är att t.ex. SLL, Trafikverket och industriverksamheter inte riskerar att drabbas av dyrbara åtgärder i efterhand.

Lä mer om lagändringarna på Boverkets webbsida

Senast uppdaterad 12 oktober 2016