Kollektivtrafik, gång och cykel i fokus under Slussens ombyggnad

Publicerad
24 januari 2013 11:53
Senast ändrad
24 januari 2013 14:28
Ämne
Så växer staden

Stockholms stad och Stockholms läns landstings trafikförvaltning (tidigare SL) har tillsammans arbetat fram lösningar för att få trafiken att fungera under 2014-2020 då slussen byggs om. Nu kan du se en film om hela trafiklösningen.  

Det är ett komplicerat pussel som har lagts. Slussen är redan idag Stockholmsregionens näst största bytespunkt för kollektivtrafik och varje dag passerar nästan 400 000 personer här. Fungerar inte Slussen som bytespunkt för kollektivtrafiken stannar Stockholm.

– Kollektivtrafik, gående och cyklister är i fokus, men vi är väldigt glada att vi också har hittat en lösning som gör det möjligt att ha ett körfält i varje riktning öppet för bilar på Stadsgårdsleden, det underlättar för den som trots allt måste köra bil från Nacka eller Värmdö in till stan, säger Andreas Burghauser, projektchef för Slussen.

 Fakta om trafiken under byggtiden

  • Tunnelbanetrafiken kommer att påverkas så lite som möjligt. Möjligheterna att ersätta tunnelbanan är mycket små och eventuella inskränkningar måste vara mycket korta och mycket välplanerade.

  • Bussar kommer att prioriteras före bilar med hjälp av t ex kollektivkörfält och trafikljus.

  • Gående och cyklister kommer under hela byggtiden att kunna ta sig till och via Slussen.

  • Resenärerna från Nacka och Värmdö kommer under de första åren att använda samma bussterminal som idag, för att sedan under ett par år flytta ut till en tillfällig terminal på Stadsgårdsleden strax öster om Katarinahissen, innan den nya bussterminalen inne i Katarinaberget är klar 2018.

  •  Saltsjöbanan går inte hela vägen in till Slussen 2014 - 2020, utan planeras få ny tillfällig slutstation vid Londonviadukten. Därifrån går matarbussar i kollektivkörfält på Stadsgårdsleden till Slussen.

  • Katarinavägen stängs av för både bussar och bilar i fyra år med start 2014. Under den tiden kommer stadsbussarna istället att köra Folkungagatan och sen via Medborgarplatsen till nya, tillfälliga hållplatser på Södermalmstorg. 2018 är den nya huvudbron på plats och Katarinavägen öppnar igen.

  • Bilar kommer att kunna passera den västra bron över Slussen under perioden 2014-2018. Den nya huvudbron beräknas öppna för trafik 2018.

Senast uppdaterad 24 januari 2013