Inställd flytt möjliggör fler bostäder i Norra Djurgårdsstaden

Publicerad
26 april 2013 11:30
Senast ändrad
26 april 2013 12:45
Ämne
Så växer staden

Norra Djurgården

Banken SEB väljer att stanna kvar i sina befintliga lokaler i centrala Stockholm och i Rissne i Sundbyberg. Flytten till Norra Djurgårdsstaden som har diskuterats blir inte av.

”Att SEB väljer att stanna kvar i sina lokaler i Rissne ändrar förutsättningarna för hur vi planerar området. Nu öppnas möjligheter för fler bostäder i ett attraktivt läge nära vattnet och det kan vara möjligt att bygga 500 bostäder på platsen.” säger Krister Schultz, Stockholms stads exploateringsdirektör.

Nu kommer projektet att ta fram en skiss på hur området kring SEBs tänkta kontor ska utvecklas. Det inkluderar fler bostäder. Skissen för hur området i Södra Värtahamnen kan användas för fler bostäder kommer att tas fram innan sommaren.

I maj 2011 tecknade SEB ett optionsavtal med Stockholms Stad som möjliggjorde projektering av en bankfastighet i Norra Djurgårdsstaden. Bakgrunden var att banken ville utreda förutsättningarna för att samla all personal i Stockholm på ett ställe och samtidigt sänka lokalkostnaderna.

Sammanlagt handlade det om 7 600 arbetsplatser i Rissne, på Kungsträdgårdsgatan, Magnus Ladulåsgatan och Sergels Torg som skulle flyttas till nybyggda lokaler i Värtahamnen.

”Den nyligen avslutade utvärderingen visar att nackdelarna med en flytt skulle vara större än fördelarna. Behovet av arbetsplatser har minskat till 6 800 under utredningens gång samtidigt som den relativa kostnaden för banken att bygga nytt har ökat. SEB har därför beslutat att inte förnya optionsavtalet med Stockholms Stad när det löper ut i maj. Istället kommer banken att utveckla lokalerna i befintliga fastigheter”, skriver SEB i sitt pressmeddelande.

”I Norra Djurgårdsstaden finns planer för 12 000 nya bostäder och 35 000 nya arbetsplatser fram till 2030. Det är en målsättning som vi tror på för stadsdelen oberoende av SEB:s beslut” säger Krister Schultz.

Senast uppdaterad 26 april 2013