Förslag till vindslägenheter i fastighet vid Älvsjö centrum

Publicerad
3 november 2016 09:00
Senast ändrad
3 november 2016 11:52
Ämne
Så växer staden
Områden
Älvsjö

Foto på den befintliga fastigheter och inklippt skiss på tänkta takkupor och fönster.

Nu visas förslag om att inreda sju vindslägenheter i en byggnad i centrala Älvsjö. Samrådet visas till och med 13 december i Tekniska Nämndhuset och på Medborgarkontoret i Älvsjö.

Planförslaget

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en planförslag om att tillåta vindsinredning på en fastighet i kvarteret Tyrannen 15 i Älvsjö. Fastigheten ligger centralt i Älvsjö vid Johan Skyttes väg, mellan Götalandsvägen och Älvsjövägen. Byggnaden är ett trevåningshus med två trapphus, utan hiss.

Förslaget innebär att lägenheter inreds på byggnadens fjärde våning som idag används som vindsvåning. Ytan blir cirka 350 kvadratmeter fördelade på sju lägenheter. I planen ges möjlighet till utvändiga hissar.

Vindsinredningen innebär att takkupor och takfönster tas upp på båda sidor av byggnaden. Både kupor och fönster placeras i linje med byggnadens befintliga fönster. Avsteg från denna regel får göras på gavelsidan mot Johan Skyttes väg för att behålla ett symmetriskt intryck.

Förändringarna på fastigheten följer Stockholms stads underlag ”Vägledning Vindsinredning”.

Planområdet

Kartnild med planområdet i gul ring

Planområdet är cirka 1 200 kvadratmeter stort och består i sin helhet av fastigheten Tyrannen 15 Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen Metropolen.

Området ligger centralt i Älvsjö med gångavstånd till buss, pendeltåg och ett antal offentliga och kommersiella verksamheter i Älvsjö centrum.

Titta på förslaget

I Bygg- och Plantjänsten kan du läsa mer, ta del av alla handlingar och lämna synpunkter på förslaget.
Bygg- och Plantjänsten

Planförslaget visas på samråd under tiden 1 november – 13 december i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag  9 - 16, tisdag 9 - 18.30, onsdag - torsdag 9 - 16, fredag 10 - 15.

Förslaget visas också på Medborgarkontoret i Älvsjö, Älvsjö stationsgata 21, under lokalens öppettider.

Senast uppdaterad 3 november 2016