Förslag på 80 nya lägenheter i Bromma

Publicerad
28 juni 2012 14:49
Ämne
Så växer staden

Skiss, 66 nya hyresätter i Bromma

Nu kan du titta och lämna synpunkter på planerna att bygga ca 80 nya hyresrätter utmed Björnsonsvägen i Bromma.

Planen syftar till att möjliggöra uppförande av två smala skivhus i tio våningar inom fastigheten Engelsmannen 6 samt två hopkopplade flerbostadshus, ett tio vånings punkthus och en fyravånings lamellhus, inom fastigheten Bornholmaren 1 respektive intilliggande parkmark. Sammanlagt ger projektet ett tillskott på ca 80 lägenheter.

Planområde

Planområden omfattar fastigheterna Engelsmannen 6 och Bornholmaren 1 samt parkmark intill denna. Fastigheterna är belägna utmed Björnsonsgatan i Blackeberg.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt 27 juni-8 augusti.

Senast uppdaterad 28 juni 2012