Förslag om 210 bostäder i Hässelby Villastad

Publicerad
28 oktober 2016 14:09
Ämne
Så växer staden
Områden
Hässelby-Vällingby

Kvarteret Åkermyntan, flygperspektiv från nordväst. Illustrationer: LINK Arkitektur AB

Den 1 november hålls samrådsmöte om förslaget att bygga 210 bostäder och fler parkeringsplatser i anslutning till Åkermyntans centrum i Hässelby Villastad. Samrådet om förslaget pågår 26 november–7 december 2016.

Planförslag

Förslaget innebär ett tillskott på 210 lägenheter intill Åkermyntans centrum i Hässelby Villastad. I förslaget ingår även planer på att utöka antalet parkeringsplatser i anslutning till centrumet. Projektet är ett viktigt bidrag för att uppfylla kommunens bostadsmål med bostäder i lägen där det finns god tillgänglighet till service och kollektivtrafik.

Kvarteret Kärrliljan

Längst in på Lövkojsgränd kommer ett kringbyggt kvarter att byggas. Husen kommer att vara fyra våningar höga och rymma runt 120 lägenheter i storlekar från ett rum och kök till fyra rum och kök. Ovan på huset mot söder föreslås en terrass för de boende. Entréer, miljörum och garageinfart placeras mot Lövkojsgränd och centrumet för att skapa en tryggare miljö invid vändplanen och centrumets baksida.

Under kvarteret byggs ett garage med parkering med plats för 90 bilar och 140 cyklar.

Kvarteret Åkermyntan

Förslaget innebär också att tre bostadshus byggs mellan Drivbänksvägen och Växthusvägen intill Åkermyntans centrum.  Tillsammans rymmer bostadhusen runt 95 lägenheter i storlekar från ett rum och kök till fyra rum och kök.

Närmast Drivbänksvägen föreslås ett mindre hus i tre våningar. Längs köpcentrumets parkering placeras ett fyra våningar högt hus. En större byggnad som varierar i höjd från fyra plan i norra änden till åtta längst i söder föreslås mot Växthusvägen. Under den större byggnaden kommer det att finnas ett garage för de boende.

Totalt byggs även 116 parkeringsplatser varav 61 är avsedda för de boende. 55 av bilplatserna är avsedda för centrumets behov. I förslaget ingår även 185 cykelparkeringsplatser.

Planområde

Plankarta som visar planområdet inringat i rött

Planområdet består av två delar invid korsningen Lövstavägen och Växthusvägen, vid Åkermyntans centrum i Hässelby Villastad. Den ena delen av planområdet ligger omedelbart nordöst om centrumbyggnaden, där Plantagens anläggning låg tidigare. Den andra delen ligger söder om Åkermyntans parkering, invid gång- och cykelvägen.

Närmaste skolor är Smedshagsskolan, Trollbodaskolan och Hässelby Villastadsskola som ligger inom 500 meter från planområdet. Alla skolorna har klasser från förskoleklass till och med årskurs nio.

I Åkermyntan centrum finns livsmedelsbutiker, småbutiker, restauranger, ett bibliotek och en vårdcentral. Kollektivtrafiken i området består av bussar som bland annat går till Stockholms central, Vällingby, Jakobsberg och Kista.

Titta på planförslaget

I Bygg- och Plantjänsten kan du lämna synpunkter på förslaget och ta del av alla handlingar.
Bygg- och Plantjänsten

Planförslaget visas på samråd under tiden 26 oktober–december 2016 i Tekniska Nämndhusets lokal Fyrkanten, Fleminggatan 4.
Öppettider: Måndag 09.00–16.00, tisdag 09.00–18.30, onsdag–torsdag 09.00–16.00, fredag 10.00–15.00.

Förslaget visas även i Hässelby Villastads bibliotek i Åkermyntans centrum, Lövkojsgränd 12, de tider då biblioteket har öppet.
Hässelby Villastads bibliotek

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas den 1 november 2016 klockan 18.00–20.00, i hörsalen i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Mötet är ett traditionellt möte, som startar klockan 18.00. Notera att det inte är inte möjligt att komma in i Tekniska Nämndhuset efter klockan 18.30.

Senast uppdaterad 28 oktober 2016