Samråd fördetaljplan för område vid Cirkelvägen

Publicerad
20 november 2012 06:00
Senast ändrad
20 november 2012 15:40
Ämne
Så växer staden
Områden
Farsta

Bilden visar det föreslagna huset

Samrådsförslaget möjliggör byggandet av ett flerbostadshus med bostadslägenheter i fyra våningar, som placeras på mark som idag är parkeringsplatser samt natur, i slutet av Cirkelvägen. Befintlig markparkering ersätts i närområdet.

Planområde

Planområdet omfattar del av fastigheten Gubbängen 1:1 som ligger i slutet på Cirkelvägen i Gubbängen. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt: 2012-11-20 – 2012-12-18

Planförslaget visas även i Gubbängens bibliotek, de tider då lokalen har öppet

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas i form av öppet hus den 5 december på Gubbängens bibliotek mellan klockan 17 och 19. Då kan du träffa representanter från Stockholms stad och Veidekke, som är byggherre.

Senast uppdaterad 20 november 2012