En tidning om att bygga stad

Publicerad
19 oktober 2015 08:42
Ämne
Så växer staden

Idag ger Stockholms stad ut en tidning om hur Stockholm växer. Den sprids som en bilaga till de stora morgontidningarna, men du kan också läsa den i digitalt format.

Stockholm – En stad för alla (PDF)

I tidningen kan du bland annat läsa om några av de stadsutvecklingsprojekt som ska bidra till att uppnå stadens mål om 140 000 nya bostäder till år 2030. Hur staden utvecklas för att vara sammanhållen och socialt hållbar och vad ny kollektivtrafik och satsningar på cykling, vatten, grönska och konst betyder för en hållbar stadsutveckling.

Senast uppdaterad 19 oktober 2015