Detaljplanen för bussterminalen upphävd

Publicerad
10 december 2013 09:22
Ämne
Så växer staden

Illustration över bussterminalen vid Slussen.

Sent i fredags eftermiddags meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver detaljplanen för den nya bussterminalen i Katarinaberget.

Sent i fredags eftermiddags meddelade mark- och miljödomstolen att de upphäver detaljplanen för den nya bussterminalen i Katarinaberget.

– Ett mycket tråkigt och oväntat besked, säger Andreas Burghauser, projektchef för projekt Slussen. Vi tycker att vi har en väl genomarbetad detaljplan och att den långa processen har skett helt korrekt. Domstolen gör även en helt annan bedömning än vad länsstyrelsen gjorde.

Domstolen upphäver detaljplanen på formella grunder. Den anser till exempel att staden borde ha hållit ett nytt programsamråd när bussterminalen flyttades från Stadsgårdskajen till Katarinaberget 2010.

Det som händer nu rent formellt är att staden har till den 27 december på sig att lämna in en överklagan. Sedan behövs ett prövningstillstånd från mark- och miljööverdomstolen för att de ska ta upp ärendet.

Senast uppdaterad 10 december 2013