Bara staden får prövningstillstånd för Slussen

Publicerad
28 mars 2013 11:50
Senast ändrad
28 mars 2013 15:04
Ämne
Så växer staden

Slussen

Nu har mark- och miljööverdomstolen beslutat att de ska pröva detaljplanen för nya Slussen. Stockholms stad överklagade i förra veckan mark- och miljödomstolens beslut i december att upphäva detaljplanen och det överklagandet kommer nu att prövas.

Ingen av de andra som överklagat mark- och miljödomstolens dom fick prövningstillstånd.

– Det skönt att vi nu har fått prövningstillstånd och vi hoppas på att mark- och miljööverdomstolen gör en annan bedömning än underrätten, speciellt som vi nu är överens med den part som då bedömdes lida skada, Atrium Ljungberg som äger Glashuset, säger Andreas Burghauser, projektchef för Slussen.

I mark- och miljödomstolen avslogs eller avvisades 156 av 157 överklaganden – det enda som godkändes var det från Glashusets ägare Atrium Ljungberg, men i förra veckan blev det klart att de medger att stadens detaljplan fastställs, sedan man kommit överens om att Atrium Ljungberg får markanvisningen framför sitt eget hus och kan vara med och utforma byggnaden.

Senast uppdaterad 28 mars 2013