Avtal för utbyggd tunnelbana och 78 000 nya bostäder påskrivna

Publicerad
7 januari 2014 13:09
Ämne
Så växer staden

/Global/bostadsbygge_633.jpg

I november presenterades Stockholms nya tunnelbanesträckningar och att 78.000 nya bostäder ska byggas i anslutning till den utbyggda kollektivtrafiken. Nu har de berörda kommunerna, Stockholms läns landsting och staten skrivit på avtalen som gör att Stockholm kan fortsätta att växa mot en stad i världsklass.

Utbyggnaden av tunnelbanan ger bättre kollektivtrafik i Stockholm och innebär förutom nio nya stationer att även befintliga tunnelbanelinjer kan användas effektivare. Med utbyggd kollektivtrafik och effektivare användning av befintliga linjer blir det också möjligt att bygga fler bostäder i attraktiva områden nära kommunikationer. Den utbyggda tunnelbanan ska ge 78.000 nya bostäder i Stockholmsregionen, varav 46.000 i Stockholms stad fram till år 2030. Majoriteten av bostäderna i Stockholms stad ska byggas längs tunnelbanan söderut från Gullmarsplan till Hagsätra, Farsta strand och Skarpnäck samt i Hagastaden.
 
Det behövs eftersom att Stockholm växer i rekordfart. Länet får cirka 35.000 nya invånare varje år och 2030 kommer 2,6 miljoner människor bo här. I regionen finns en tredjedel av landets arbetsmarknad och här skapas en tredjedel av landets ekonomiska tillväxt. Med utbyggd tunnelbana kan staden fortsätta att bygga bostäder i attraktiva lägen samtidigt som kollektivtrafiken blir bättre för alla stockholmare som redan bor här. Staden kan därmed fortsätta att växa på ett hållbart och klimatsmart sätt.

Fyra nya tunnelbanesträckningar

Avtalen, som undertecknades idag, hanterar sträckningar och stationer för utbyggnaden, men även frågor som tidsplaner, organisation och finansiering för genomförandet. Med avtalet på plats inleds nu arbetet med att få den utbyggda tunnelbanan och de nya bostäderna på plats. Den första byggstarten för tunnelbanan beräknas kunna ske 2016. De här utbyggnaderna ska göras: 

  • Tunnelbanan byggs ut från Odenplan till Hagastaden och vidare till Arenastaden. Sträckningen till Hagastaden beräknas vara klar cirka 2020 och sträckningen till Arenastaden 2022. Stockholms stad och Solna stad ska bygga cirka 7.500 bostäder i området.
  • Tunnelbanan byggs ut från Kungsträdgården, med stationer vid Sofia och Gullmarsplan med fortsättning till Gröna linjens Hagsätragren. 
  • Tunnelbanan byggs ut från Kungsträdgården, med stationer vid Sofia, Hammarby kanal, Sickla, Järla och Nacka centrum. Sträckan mellan Kungsträdgården och Sofia är gemensam med sträckningen som går till Gullmarsplan. De båda sträckningarna beräknas vara klar cirka 2025. Den utbyggda tunnelbanan mot Söderort och mot Nacka innebär att Stockholms stad ska bygga cirka 42.900 nya bostäder i området samtidigt som Nacka kommun ska bygga cirka 13.500 bostäder.
  • Tunnelbanan byggs ut från Akalla med stationer vid Barkarbystaden och Barkarby station. Sträckningen beräknas vara klar cirka 2021 och innebär att Järfälla kommun bygger cirka 14.000 bostäder.

Stora investeringar för den växande staden

Sammanlagt ska cirka 78.000 bostäder och 19 kilometer ny tunnelbana byggas. Investeringen i tunnelbanan beräknas kosta 25,7 miljarder kronor inklusive nya tunnelbanetåg och tågdepåer. Av kostnaderna står staten för drygt hälften. Stockholms stad ska bidra med 2,95 miljarder kronor, vilket motsvarar 11 procent av de totala kostnaderna för utbyggnaden av tunnelbanan.

En styrelse ska säkerställa att avtalen inklusive övergripande tidplan och budget följs. Styrelsen ska ledas av staten och ha representanter för de berörda kommunerna och Stockholms läns landsting. Delprojektstyrelser för de tre delprojekt som arbetet är uppdelat i ska också tillsättas.

Senast uppdaterad 7 januari 2014