Arkitekturpris till Hornsbergs Strandpark

Publicerad
19 november 2012 11:09
Ämne
Så växer staden

Hornsbergs Strandpark. Fotograf: Lennart Johansson.

Hornsbergs Strandpark på västa Kungsholmen, ett nytt område där det byggs 35.000 arbetsplatser och bostäder för 20.000 personer, har belönats med arkitekturpriset Sienapriset "för den byggda strandparken driven till sin spets. Den är inte natur, den är inte kaj, den är sig själv – ett samtida möte mellan staden och vattnet. Ett välkommet nytillskott i en lång svit av Stockholmska strandpromenader.".

Ansvarig för Hornsbergs Strandpark är landskapsarkitekt LAR/MSA Bengt Isling, Nyréns Arkitektkontor för exploateringskontoret i Stockholms stad.

Sienapriset går till årets bästa utemiljö och delades ut av Sveriges arkitekter på Arkitekturgalan den 16 november, där Sienapriset var en av flera priskategorier.

35.000 arbetsplatser och 5.000 bostäder i före detta industriområde

Västra Kungsholmen, med stadsdelarna Kristineberg och Stadshagen inom nordvästra Kungsholmen, och stadsdelen Marieberg, är ett av stadens stadsutvecklingsområden. Nordvästra Kungsholmen genomgår en omfattande omvandling från tidigare industriområde till ett attraktivt bostads- och kontorsområde. En tät och stadsmässig bebyggelse växer fram med parker, vatten och strandpromenader.

På nordvästra Kungsholmen byggs 5.000 nya bostäder och 350.000 kvadrameter kommersiella lokaler. När området är fullt utbyggt år 2020 kommer det att finnas 20.000 boende, 35.000 arbetsplatser och kommersiell och offentlig service i området.

En ny galleria har byggts och flera nya parker, grönstråk och torg, bland dem Hornsbergs Strandpark, Lindhagensgatans lindallé, delar av Kristinebergs stadsdelspark och Moa Martinsons Torg.

Läs mer om västra Kungsholmen på www.stockholm.se/vastrakungsholmen.

Senast uppdaterad 19 november 2012