Annedal – en spännande miljö

Publicerad
20 juli 2012 13:58
Senast ändrad
20 juli 2012 14:09
Ämne
Så växer staden

/PageFiles/292754/_k6a0096stor.gif

Den nya stadsdelen Annedal formas av 21 byggherrar med varierad arkitektur. Annedal är en förlängning av Mariehäll och kompletterar med det som området tidigare saknat i form av parker, torg, service och rekreation.

Det karakteristiska för den nya stadsdelen Annedal är den varierande arkitekturen där låga hus blandas med höghus på 17 våningar, de offentliga parkerna för alla åldrar samt torgen som ska inbjuda till möten.

Annedal, som ligger i Bromma vid gränsen till Sundbyberg, bryter på så sätt av mot Mariehäll som har en äldre bebyggelse och variationen ska bidra till en mer urban stadskänsla.

21 byggherrar har varit inblandade i projektet Annedal, där varje byggherre i samarbete med en arkitekt fått fram sin egen tolkning utifrån de kriterier som tagits fram från Stockholms stad.

De offentliga ytorna ska fungera som ett sammanhållande kitt, och de nya parkerna har förvandlat ett ganska otryggt område till platser där olika åldrar kan vistas. Den centrala parken som består av en kulle med bevarad ekskog, är mittpunkten av en rad olika aktivitetsytor med bland annat plaskdamm och pulkabacke.

Längs Bällstaån finns gångbroar och promenadstråk och i Annedal har man också satsat på olika konstprojekt för att göra stadsdelen levande, bland annat en blå bro som förbinder Sundbyberg med Stockholm.

Om allt går enligt planen väntas Annedal vara klart år 2016.

Senast uppdaterad 20 juli 2012