720 nya studentbostäder, Norra Djurgården

Publicerad
22 januari 2013 14:41
Senast ändrad
25 januari 2013 15:46
Ämne
Så växer staden
Områden
Östermalm

/PageFiles/343473/Filosofen-_stor.jpg

Samråd om förslag till detaljplan för Filosofen 2-9 (Lappkärrsberget)

Detaljplaneförslaget innebär byggrätt för ca 720 studentbostäder skapas inom Lappkärrsbergets befintliga bostadsområde. Befintlig parkeringsanläggning rivs och de två befintliga förskolorna ersätts av ny förskola i del av den nya bebyggelsen. Den nya bebyggelsen anpassas i skala och utformning till befintlig bebyggelse och ges ett samtida uttryck.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheterna Filosofen 2-9. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även i på Östermalms bibliotek, Valhallavägen 146 och på Östermalms stadsdelsförvaltning, Karlavägen 104, 6 tr de tider då lokalen har öppet

Förslaget visas: 2013-01-22 – 2013-03-01

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att hållas 2013-02-11, kl.17:00
– 19:00 i områdesföreningens lokal på Forskarbacken 14, på Lappkärrsberget.

Senast uppdaterad 25 januari 2013