72 lägenheter för vårdboende i Larsboda

Publicerad
8 februari 2013 06:41
Senast ändrad
8 februari 2013 12:31
Ämne
Så växer staden
Områden
Farsta

/PageFiles/362627/Larsboda.jpg

Inbjudan till samråd om förslag till detaljplan för Tärnö 1, Brattforsgatan.

Förslaget innebär att fastigheten kan bebyggas med ett fyra våningar högt hus med cirka 72 lägenheter avsedda för vårdboende. Planområdet ligger i Larsboda, vid Brattforsgatan nära Farsta Strands pendeltågsstation.

Planområdet är mycket kuperat varför tillgängligheten till byggnaden för bland annat röreslehindrade är ett centralt motiv för utformningen av anläggningen. 

Planområde

Planområdet ligger i Larsboda, vid Brattforsgatan. Planområdet är uppdelat i
två delar, en större del för verksamheten och en mindre del söder om
Brattforsgatan för parkering. Omkringliggande bebyggelse utgörs av
flerbostadshus i norr, väster och öster. I sydost ligger en kyrklig byggnad,
Rikets sal. Planområdets areal är ca 0,5 ha. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt: 2013-02-08 – 2013-03-22

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas 2013-02-20, kl. 18:30 - 21:00 i Edö vård- och omsorgsboende Nordmarksvägen 84 i Farsta.

Senast uppdaterad 8 februari 2013