Samråd för 7 nya bostadshus i Enskede Gård

Publicerad
18 februari 2013 09:41
Senast ändrad
18 februari 2013 10:14
Ämne
Så växer staden
Områden
Enskede-Årsta-Vantör

Bild mot Enskedevägen sedd från Sockenplan. Sjuvåningshuset i fonden (Grad arkitekter).

Inbjudan till samråd för del av fastigheterna Enskede Gård
1:1 och Drivhuset 1.

Förslaget innebär att sju nya bostadshus i form av lamellhus längs Enskedevägen och Palmfeltsvägen.

Husen är mellan fyra och sju våningar och innefattar totalt ca 135 lägenheter. Inom planområdet föreslås en förskola i två våningar. För att anpassa den planerade bebyggelsen till närområdet förordas moderna hus som återspeglar trädgårdsstadens kvaliteter. Detta görs genom material, generösa balkonger, färgsättning, samt genom att skapa en levande entrévåning med en grön förgårdsmark. Ett parkeringsgarage inrymmande ca 100 platser föreslås under gården.

Planområde

Planområdet är beläget vid Enskedevägen och Palmfeltsvägen i stadsdelen
Enskede Gård och omfattar ca 13 300 m2. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

/PageFiles/376750/drivhuset2.jpg

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget visas: 18 februari – 4 april 2013

Planförslaget visas även på stadsdelsförvaltningen, Slakthusplan 4, de tider då lokalen har öppet

Öppet hus

Öppet hus kommer att hållas måndagen den 11 mars 2013 kl. 18.00 - 20.00
Enskedefältets skola, matsalen, Sockenvägen 370. Då kan du träffa repre-sentanter från Stockholms stad för att diskutera förslaget. Välkommen!

Senast uppdaterad 18 februari 2013