6 nya flerbostadshus i Bredäng

Publicerad
28 augusti 2012 14:00
Senast ändrad
27 november 2012 16:44
Ämne
Så växer staden
Områden
Skärholmen

Illustration över byggnaderna sett från Frimurarvägen. (Vera Arkitekter AB) 

Samråd för detaljplan för Tempelriddarorden

Planförslaget innebär att ca 180 lägenheter varav cirka hälften studentbostäder kan skapas vid Frimurarvägen i Bredäng. Förslaget är att placera 2 lamellhus längs med Frimurarvägen och 4 punkthus mellan befintlig bebyggelse och ett grönstråk som ska bevaras. Ambitionen är att de nya byggnaderna ska passa väl in i den befintliga bebyggelsestrukturen och stödja gaturummet längs Frimurarvägen.

Planområde

Planområdet, som är ca 11500 kvm stort, är beläget vid Frimurarvägen i
Bredäng. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

 

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Förslaget finns utställt: 27 november 2012 - 15 januari 2013

 

Planförslaget visas även i Bredängs bibliotek, Bredängstorget 20, Bredängs centrum, de tider då lokalen har öppet

Samrådsmöte

Tisdagen den 11 december 2012 kl. 18-20
i Bredängsskolans aula, Bredängstorget 21, Bredängs centrum.

Senast uppdaterad 27 november 2012