140 000 bostäder år 2030

Publicerad
31 januari 2014 10:17
Senast ändrad
3 februari 2014 09:45
Ämne
Så växer staden

Rapportens förstasida

Bostadspotential i Stockholm, en rapport som beskriver var det går att bygga drygt 140 000 nya bostäder i Stockholm till år 2030.

Rapporten är inget styrdokument utan ett planeringsunderlag som fungerar som prioritetsstöd för budgeten, anger inriktningen för framtida program och detaljplaner och följer de utvecklingsstrategier som staden presenterar i sin översiktsplan.

Läs mer om rapporten

Senast uppdaterad 3 februari 2014