1200 nya arbetsplatser och Stockholms första takpark

Publicerad
4 februari 2013 12:00
Ämne
Så växer staden

/PageFiles/358935/Park1.jpgPark 1 - Takpark. Illustration: White arkitekter

Stockholms stad planerar för en ny unik byggnad på Kungsholmen som ska ligga på Lindhagensgatan, intill Essingeleden.

Byggnaden ska rymma en ny brandstation, en samverkanscentral för polis, ambulans, brandkår och trafikledning, kontorslokaler samt restauranger, caféer och andra mötesplatser. Ovanpå byggnaden planeras för Stockholms första takpark, öppen för allmänheten.

Syftet med den nya samverkanscentralen är en närmare samordning av polis, ambulans, brandkår och trafikledning för att förbättra tryggheten för regionens invånare.

Stockholms stad ansvarar för byggnaden men projektet som helhet bygger på ett nära samarbete med ett antal samhällsaktörer, däribland Länsstyrelsen, Stockholms läns landsting och ett tiotal andra kommuner i länet.

Genom den här satsningen bidrar Stockholms stad ytterligare till den fortsatta utvecklingen av västra Kungsholmen, som just nu är en de snabbast växande delarna av innerstaden.

Den nya byggnaden och den nya takparken blir en ny mötesplats för både boende i Stockholmsregionen och besökare.

Senast uppdaterad 4 februari 2013