1000 nya bostäder planeras på Kungsholmen och i Söderstaden

Publicerad
13 februari 2013 13:41
Ämne
Så växer staden

Söderstaden

Stockholms stad planerar att flytta de kommunala verksamheterna i Tekniska nämndhuset på Fleminggatan till ett nytt kontorshus som ska byggas i Söderstaden, på den tomt där fotbollsarenan Söderstadion finns idag. Efter flytten, som beräknas äga rum om fem år, är målet att bygga nya bostäder i området där Tekniska nämndhuset finns idag.

Syftet med förslaget är att skapa bättre lokaler både för stadens invånare och dess medarbetare, samt bygga ett stort antal nya bostäder, 500 i ett av stadens mest centrala lägen på Kungsholmen och 500 i Söderstaden. Samtidigt skapas 1 800 nya arbetsplatser söder om citykärnan.

Bakgrunden till förslaget är en utredning som Fastighetskontoret gjort på uppdrag av Stadsledningskontoret. Ett inriktningsbeslut planeras kunna fattas under våren 2013. Det nya kontorshuset och de nya bostäderna i Söderstaden beräknas vara klara tidigast under 2018. De nya bostäderna på Kungsholmen kan vara färdiga under 2020.

Senast uppdaterad 13 februari 2013