1 120 nya studentlägenheter i Sundby

Publicerad
28 januari 2013 09:41
Senast ändrad
30 januari 2013 11:28
Ämne
Så växer staden
Områden
Spånga-Tensta

Perspektiv från Bromstensvägen, vid den centrala infarten. Illustrationer Scharc Arkitekter AB. 

Detaljplaneförslag som innebär att nuvarande industribyggnader rivs och ersätts med byggnader för studentbostäder. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra cirka 1 120 nya studentlägenheter i hus med 4, 5 och 6 våningar.

Bebyggelsen delas upp i två kvarter med angöringsvägar runt om. Från Bromstensvägen föreslås de två befintliga infarterna behållas.

Planområde

Planområdet omfattar fastigheterna Ferdinand 8, 10 och 14 samt del av Sundby 5:36. Ferdinand 8, 10 och 14 är idag avsedda för industriändamål och den aktuella delen av Sundby 5:36 är parkmark. Planområdet ligger en knapp kilometer sydost om Spånga centrum och pendeltågsstation och är ett cirka 400 meter långt och 60-90 meter brett område mellan Mälarbanan och Bromstensvägen.

Titta på förslaget

Välkommen att titta på förslaget på Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten.

Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även i Spånga bibliotek, Värsta allé 12 i Spånga, de tider då biblioteket har öppet

Förslaget visas: 25 januari – 8 mars 2013

Samrådsmöte

Samrådsmöte kommer att hållas torsdag den 14 februari, kl. 17 00 - 19 00, i Gamla biblioteket, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4.

Senast uppdaterad 30 januari 2013