Nya bostäder vid Rubinvägen, Solberga

Publicerad
17 december 2012 09:40
Senast ändrad
17 december 2012 14:56
Ämne
Så växer staden
Områden
Älvsjö

/PageFiles/315470/Rubinvagen.jpg

Utställning av planförslag

Nu kan du titta på detaljplanen för del av fastigheten Västberga 1:1,
område vid Rubinvägen, i stadsdelen Solberga.

Planförslaget innebär att fyra nya bostadshus i form av punkthus längs Rubinvägen möjliggörs. Punkthusen är i sju våningar och placeras integrerat i terrängen vilket väl överensstämmer med områdets 1950-talskaraktär.

Planförslaget innefattar totalt ca 100 lägenheter. Punkthusen ska ha en byggnadshöjd som motsvarar befintlig punkthusbebyggelse, och utföras med fasader av puts. Ett parkeringsgarage i två plan föreslås i områdets södra del. Garaget smälter väl in i landskapet genom sin placering i en dalgång.

Planområde

Planområdet är beläget i norra delen av Solberga i Älvsjö stadsdelsområde och omfattar ca 0,9 ha. I plantjänsten kan du se området markerat på karta.

Titta på förslaget

Förslaget ställs ut under tiden 17 december 2012 – 21 januari 2013

Tekniska Nämndhuset, lokal Fyrkanten. Adress: Fleminggatan 4, Stockholm

Öppettider: Måndag-torsdag 07.30-18.00. Fredag 07.30-17.00

Planförslaget visas även på Medborgarkontoret, Älvsjö Stationsplan
11 i Älvsjö, de tider då lokalen har öppet.

Senast uppdaterad 17 december 2012