Samråd om detaljplan för nytt studentbostadshus i Ruddammen

Publicerad
15 september 2015 09:47
Senast ändrad
15 september 2015 10:14
Ämne
Östermalm, Ruddammsvägen vid kvarteret Klarbäret

Fotomontage med den nya byggnaden inlagd. Illustration: Tovatt Architects & Planners.

Under perioden 15 september – 27 oktober 2015 pågår samråd gällande nytt studentbostadshus på Ruddammsvägen vid kvarteret Klarbäret.

Bostadhuset rymmer cirka 120 studentlägenheter och en lokal för publik verksamhet i bottenplan mot Ruddammsvägen. På bostadshusets tak planeras en takterrass, som ersättning för att huset inte har någon egen gård.

I samband med planläggningen av området planeras entrén vid gångbron över till KTH-området samt närliggande parktorg och gata rustas upp. En ny trappförbindelse föreslås där gångvägen mellan Stickelbärsvägen och Bigarråvägen finns i dag.

 

Titta på förslaget

Förslaget visas fram till 27 oktober 2015 på följande platser:

  • FYRKANTEN i Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 under husets ordinarie öppettider.
  • KTH:s Bibliotek, Osquars backe 31, de tider då lokalen har öppet.
  • Projektets webbsida i Bygg- och plantjänsten

Kopior av handlingarna kan erhållas mot avgift på Stadsbyggnadsexpeditionen i Tekniska Nämndhuset, måndag 09.00 – 16.00, tisdag 09.00 – 18.30, onsdag - torsdag 09.00 – 16.00, fredag 10.00 – 15.00 (ändrade tider kan förekomma).

 

Välkommen på samrådsmöte

Samrådsmöte i form av Öppet hus kommer att hållas torsdagen den 15 oktober kl. 17.00 - 19.30 i sal Q1, Osquldas väg 4 på KTH-området. En genomgång av förslaget hålls kl. 18.00 - 18.45.

 

Synpunkter på förslaget

Eventuella synpunkter på förslaget lämnas skriftligen och ska senast den 27 oktober 2015 inkommit till:
Stockholms stadsbyggnadskontor
Registraturen
Box 8314
104 20 Stockholm
E-postadress: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se

Ange ärendets diarienummer: 2012-13614

 

Läs mer om projektet på projektets webbplats

Ärendet handläggs av Joel Berring, telefon: 08-508 27 387.

 

Information om behandling av personuppgifter

De uppgifter du lämnar till stadsbyggnadskontoret registreras för administration och uppföljning. Personuppgifter behandlas enligt reglerna i personuppgiftslagen (PuL).

Senast uppdaterad 15 september 2015