Klartecken från nämnden för nya studenbostäder vid Ruddammsvägen

Publicerad
24 februari 2016 17:53
Senast ändrad
24 februari 2016 18:01
Ämne
Östermalm, Ruddammsvägen vid kvarteret Klarbäret
Områden
Östermalm

/PageFiles/1154242/600_TOVATT_vy_fran_bron.jpg

Stadsbyggnadsnämnden godkände redovisningen av plansamråd för 120 nya studentbostäder vid kv. Klarbäret vid nämndens möte den 4 februari 2016.

Stadsbyggnadsnämnden framhöll att förslaget med 120 nya studentlägenheter i universitetsnära läge är ett välkommet tillskott då bristen på studentlägenheter är stor.  Nämnden anser dock att den nuvarande fasadutformningen ska ändras till en varmare kulör samt att ekologiska kompensations- och förstärkningsåtgärder ska genomföras i närområdet för att inte försvaga nuvarande ekologiska samband med Nationalstadsparken.

Beslutet innebär att utredningsarbetet fortsätter och planen ändras utifrån nämndens beslut och de slutliga planhandlingarna tas fram. Dessa kommer att ställas ut i samband med utställning/granskning som beräknas ske under andra kvartalet 2016.

Läs beslutet i sin helhet nedan.

Senast uppdaterad 24 februari 2016